คำวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 พฤษจิกายน 2010 เวลา 08:45


พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดคำวัด โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาได้ดังนี้.-
หมวด ก
หมวด ข  
 

หมวด ค

หมวด ฆ
หมวด จ
หมวด ฉ
หมวด ช
หมวด ฌ
หมวด ญ
หมวด ฎ
หมวด ฐ
หมวด ณ
หมวด ด
หมวด ต
หมวด ถ
หมวด ท
หมวด ธ
หมวด น
หมวด บ
หมวด ป
หมวด ผ
หมวด ฟ
หมวด ภ
หมวด ม
หมวด ย
หมวด ร
หมวด ฤ
หมวด ล
หมวด ว
หมวด ศ
หมวด ส
หมวด ห
หมวด อ

LAST_UPDATED2