Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดไร่ขิง


วัดไร่ขิง  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี  หมู่ที่ 2  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

วัดพระงาม


วัดพระงาม  ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

วัดเสนหา


วัดเสนหา  ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

วัดพระประโทณเจดีย์

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนเพชเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                                                                           

อ่านเพิ่มเติม...

วัดพระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...