วัดสำคัญของจังหวัด


วัดไร่ขิง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2009 เวลา 08:55


วัดไร่ขิง  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี  หมู่ที่ 2  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดพระงาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2009 เวลา 08:53


วัดพระงาม  ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดเสนหา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2009 เวลา 08:49


วัดเสนหา  ตั้งอยู่เลขที่ 588 ถนนรถไฟตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดพระประโทณเจดีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2009 เวลา 08:33

วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนเพชเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม                                                                           

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดพระปฐมเจดีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2009 เวลา 05:15วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...