Get Adobe Flash player

บทเจริญพระพุทธมนต์

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

มหกรรมนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดมหกรรมนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมจัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (2557-2560) มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม  ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับประเทศ และผู้แทนรัฐมนตรีประจำสำนักงานยกรัฐมนตรี เจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้ง ร่วมจัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้ง 76 จังหวัด และร่วมแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านบนเวที อย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 4 ปี

 

ภาพ : นายธานี พิกุลทอง
ข่าว : น.ส.พรรนิภา คงเวียง

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH