Get Adobe Flash player

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก

ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า  ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดนครปฐม และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจและอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระภิกษุสามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ของจังหวัดนครปฐม 386 รูป

 

ภาพ : น.ส.พรรนิภา คงเวียง
ข่าว : นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH