Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผอ.สำนักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม


พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม(มหานิกาย) จัดประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งถือปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก ๖ ประการ
คือการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการ
สาธารณสงเคราะห์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค๑๔
วัดสามพระยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บรรยายถวายความรู้แด่คณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุม
เอกสารบรรยายพิเศษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศการประชุม

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH