Get Adobe Flash player

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม


พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม(มหานิกาย) จัดประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งถือปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก ๖ ประการ
คือการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการ
สาธารณสงเคราะห์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค๑๔
วัดสามพระยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บรรยายถวายความรู้แด่คณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุม
เอกสารบรรยายพิเศษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศการประชุม

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH