Get Adobe Flash player

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home คำขวัญจังหวัดนครปฐม

คำขวัญจังหวัดนครปฐม

"ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน"

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง การปรับปรุงคำขวัญจังหวัดนครปฐม