Get Adobe Flash player

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญญาภิวัฒน์เข้าค่ายพุทธบุตรฯ

ปัญญาภิวัฒน์เข้าค่ายพุทธบุตรฯ


สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะผู้บริหาร
โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.2 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยจระเข้ เมื่อวันที่ 14-15
ตุลาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 280 คน
ภาพบรรยากาศการอบรมฯ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH