Get Adobe Flash player

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ปัญญาภิวัฒน์เข้าค่ายพุทธบุตรฯ

ปัญญาภิวัฒน์เข้าค่ายพุทธบุตรฯ


สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะผู้บริหาร
โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.2 ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยจระเข้ เมื่อวันที่ 14-15
ตุลาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 280 คน
ภาพบรรยากาศการอบรมฯ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH