Get Adobe Flash player

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดทรงคนอง อ.สามพราน

วัดทรงคนอง อ.สามพราน


นางสาวประนอม คงพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นำคณะ
ไปมอบถุงยังชีพให้กับวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH