Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผอ.สำนักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี(ธ)

เจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี(ธ)


คณะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระครู
อาทรธรรมนาถ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดนครปฐม-สุพรรณบุรี(ธ)
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH