Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผอ.สำนักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

              พระพุทธศาสนามีความมั่นคง
              พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
              ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม

พันธกิจ

              อุปถัมภ์และสนองงานคณะสงฆ์ในการเผยแผ่หลักธรรมให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุข
              สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน

ยุทธศาสตร์

              สนับสนุนส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
              สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาประเพณีทางพระพุทธศาสนา

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH