Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผอ.สำนักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตาม "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561"  ณ วัดหนองเสือ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  โดยพระปลัดมานิตย์  วราภิญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองเสือ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่วัด สถานศึกษา และผู้สอบนักธรรม ธรรมศึกษา ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม ประธานฝ่านฆราวาส  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตาม "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561"  ณ วัดบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พพระสมุห์จรูญ   ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560  ณ วิทยาลัยนาฎศิลป์ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการแก้ไขปัญหาการจัดสอบในปีการศึกษาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานประจำปีปิดทองพระบูรพาจารย์ วัดห้วยจระเข้

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีปิดทองพระบูรพาจารย์ วัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH