Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.

นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า

ผอ.สำนักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า  ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดนครปฐม และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจและอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระภิกษุสามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ของจังหวัดนครปฐม 386 รูป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม /นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ตาม "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2561" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูเกษมถาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางเลน แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้อำนายการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจ แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าอบรมนักธรรมชั้นโทและเอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมถวายกำลังใจและถวายผลไม้ แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าอบรมนักธรรมชั้นโท ชั้นเอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระภิกษุสามเณรเข้ารับการอบรมนักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวง จำนวน 500 รูป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางกัญฐณา  หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่าศรัทธาธรรม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูธรรมวินยาลังการ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรตามโครงการ จำนวน 30 รูป

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH