สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560

ตามที่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมติมหาเถรสามคมได้กำหนดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560  ณ สนามสอบประจำจังหวัดนครปฐม  โดยนางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

 

 

ภาพ : นายธานี พิกุลทอง
ข่าว : น.ส.พรรนิภา คงเวียง