ประชุมสำรวจและวางแผนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชิงเลน อำเภอสามพราน

วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สำรวจและวางแผน เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดเชิงเลน อำเภอสามพราน เนื่องจากองค์พระประธานในอุโบสถแตกร้าว ประกอบกับภายในอุโบสถชำรุดทรุดโทรม ภาพจิตรกรรมฝาผนังหลุดร่อน เนื่องจากความชื้นในอุโบสถ การนี้ พล.ต.ท. สกลเขต จันทรา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมสำรวจและวางแผน เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูปในอุโบสถ พลับพลาตรีมุขรับเสด็จ (สมัยรัชกาล ที่ ๕) หอสวดมนต์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาราม โดยมีพระพิพัฒน์ศึกษากร รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระมหาสุธี อาสโภ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน นางนภาภรณ์ เล้าสินวัฒนา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง นายปราโมทย์ เขียวลงยา รองผู้อำนวยการกองศิลปกรรม นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน กำนันตำบลบางช้าง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการวัด ไวยาวัจกรวัด ข้าราชบริพาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,231