พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 61,673