ประชุมคณะสงฆ์นครปฐม

เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,317