JA slide show
 
Home
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 05:27

 


วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์ 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และคณะ ร่วมออกหน่วย ตามโครงการ
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ หนังสือปฐมมนต์
นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี
หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 05:23

 


วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดนครปฐม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงสิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์ 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
โดย นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พระครูสังฆรักษ์เสวก  โชติธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดละมุด  ประธานฝ่ายสงฆ์
หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  นักเรียน  และประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 05:03


วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ จังหวัดนครปฐม โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ภาค ๑๕ นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงาน สถานศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ รวมทั้งผู้เข้าร่วมพิธีจากทุกภาคส่วนของจังหวัด ประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน
ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 04:47


วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
สนองตามมติมหาเถรสมาคม และการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวศีล ๕ โดยอาราธนาพระเทพมหาเจติยาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม
ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 04:42


วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าองค์พระประธาน
พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 04:13


วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการ
หนึ่งใจ ให้ธรรมะ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียน
จากโรงเรียนคงทองวิทยา จำนวน ๓๐๐ คน โดย พระปลัดมณี  วฑูฒโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยลึก
กล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดอบรม  นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานพิธีเปิดอบรม
ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร  อาวอร่ามรัศมิ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน
พิธีเปิดอบรม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนคงทองวิทยา
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และจิตอาสาวัดใหม่ห้วยลึก ณ วัดใหม่ห้วยลึก
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

แนะนำเว็บไซต์

ถวายพระพรออนไลน์

ศูนย์ฮอตไลน์

แบบฟอร์มและเอกสาร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้53
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้36
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว317
mod_vvisit_counterเดือนนี้53
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1984
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด135739

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ : 54.80.99.232
,
Now is: 2015-07-01 23:09

หนังสือพิมพ์ ข่าว

คำวัด


โดยพระธรรมกิตติวงศ์


ร่วมลงนามถวายพระพร

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

พุทธมณฑลรำลึก

แนะนำวัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  ...

 วัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ...วัดพระงาม
วัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงช้้นตรี ชนิดสามัญ...


 
วัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ...วัดเสนหา
วัดเสนหา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ (ธรรมยุต)


ลิงก์ภายนอก

  
  

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร