พิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน พระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 วัดระฆังโฆสิตาราม พระพิพัมน์ศึกษากร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 20 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,317