ประชุมเพื่อรับการตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ประชุมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อรับการตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,379