พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอ่านพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่งตั้งพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระสิริวชิรเวที ผู้รักษากาาแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธ) เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นผู้อ่านคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และร่วมถวายมุทิตาสักการะ พร้อมข้าราชการในสังกัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,379