การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2567

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยมีพระศรีวิสุทธิวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,449