พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาวิมล วัดสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระศรีมงคลเมธี รองเจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 โดยมี พระสิริวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม (ธ) พระครูภาวนาวิมล วิ. เจ้าคณะอำเภอเมือง (ธ) เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา904 อุบาสก อุบาสิกา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทย

วัดสระกระเทียม ร่วมกับ คณะสงฆ์ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปี 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมภาวนาวิมล วัดสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม (ยกเว้นเดือนกรกฎาคม จัดพิธีวันที่ 18)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,379