พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 101 ปี หลวงพ่อสงัด อุคฺคเสโน วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม มอบหมาย นางปุณยนุช เข็มเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกฤษดา แช่มสาคร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,317