พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระธรรมวิชรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระธรรมวขิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 โดยมี พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระศรีวิสุทธิวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ สามเณร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพนะพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน อุบาสก อุบาสิกา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,317