พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการในสังกัด ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดนครปฐมได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา มีสามเณร จำนวน 97 รูป เข้ารับการฝึกอบรมสั่งสอนจากพระวิทยากร ในการศึกษาธรรมะ ฝึกเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สามเณรทั้ง 97 รูป จะเข้าพิธีลาสิกขา ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,317