ขั้นตอนการดำเนินการขอเช่าที่ดินของวัด ระยะเวลาการเช่าเกินกว่า ๓ ปี

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ขั้นตอนการดำเนินการขอเช่าที่ดิน ที่ตั้งวัด.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,317