โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม คณะพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 97 รูป เข้าสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีพระศรีวิสุทธิ์วงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัดถวายการต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,231