บุคลากร

        บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

 

 

 
นายบุญเชิด  กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
 
     

 

 

 
นายสุขพิชัย  เชาวกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 
     

 

 

 
นางสุรีย์  บูรณะพันธ์ุ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาววัลภา  ศรีพระนัส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวภัทรณัท  ปานมณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
     

 

 

 
นายกฤษดา  แช่มสาคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพิมลวรรณ  เหลืองรังษี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอุสา  กลางแท่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
     

 

 
 
นายสันติ  มะจุเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นาง
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,860