บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

 

นายบุญเชิด  กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นายสุขพิชัย  เชาวกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางสุรีย์  บูรณพันธ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาววัลภา  ศรีพระนัส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
     

นางสาวพรรนิภา  คงเวียง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพิมลวรรณ เหลืองรังษี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวภัทรณัท  ปานมณี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     

   

นางสาวอุสา  กลางแท่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

   
 

 

 

 

 
นางดาวพร  หงษ์ทอง
พนักงานทำงานความสะอาด
นายสันติ  มะจุเงิน
พนักงานขับรถยนต์

นายสนิท  บุญจั่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,009