ประชุมผู้บริหารพศ/พศจ

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย แผนงาน ตลอดจนโครงการต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,231