การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธี โดยเมตตาถวายและมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ และให้โอวาทกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับหน ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการ ฯ โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการบริหารกลาง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,160