การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกันยายน 2566

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา 101 ปี หลวงพ่อสงัด วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน โดยมีนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,160