วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ข้าราชการในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชภารกิจมากมายนานัปการ อาทิ ทรงริเริ่มการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทรงมีพระราชประสงค์ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา เชื่อมโยงจากแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ สามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อแม่น้ำแม่กลอง ไปยังจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่จังหวัดนครปฐม อีกทั้งพระองค์เสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์เป็นครั้งใหญ่ เมื่อปี 2396 โดยสร้างครอบเจดีย์องค์ที่ 1 และองค์ที่ 2 ของเดิมไว้ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ล่วงหน้าถึง 2 ปี ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ปวงชนชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญานามว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,318