มุทิตาสักการะรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ กุฏิเจ้าจอมมารดาชุ่ม วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการในสังกัด ถวายมุทิตาสักการะ พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในโอกาสได้รับพระบัญชาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,318