แบบสำรวจความพึงพอใจ
1. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
   ดีมาก
   ดี
   ปานกลาง
   ควรปรับปรุง
2. ท่านรู้จักเว็บไซต์จากช่องทางใด
   Social Media
   เพื่อน
   โทรทัศน์
   หนังสือพิมพ์
3. ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน
   7 วัน/สัปดาห์
   5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1 วัน/สัปดาห์
4. หัวข้อที่ท่านสนใจในเว็บไซต์
   ข่าวสาร
   กิจกรรม
   ข้อมูลวิชาการ
   ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,979