ข้าวกล่องปันสุข วัดบ่อน้ำจืด

พระครูอมรบุญญารักษ์ เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน เจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำจืด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลดอนข่อย ตั้งโรงทานปันสุข เพื่อประกอบอาหารให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่ตามบ้านเรือนของตัวเอง และศูนย์พักคอยที่วัดบ่อน้ำจืด วันละ ๓ เวลา ในตำบลดอนข่อย  และใกล้เคียงจำนวนประมาณ ๘๐๐ ชุดต่อวันครับ 

หมายเหตุ ปริมาณอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่สถานการณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 38,247