วัดในจังหวัดนครปฐมที่พร้อมอนุเคราะห์ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

รายชื่อวัดจังหวัดนครปฐม พร้อมอนุเคราะห์ประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แบบรายงานวัดที่มีความพร้อม.pdf |

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,379