การประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดละมุด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง เป็นประธานการประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีพระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดละมุด คณะสงฆ์อำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วย นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ข้าราชการในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,434