เตรียมความพร้อมในการที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง มอบให้พระครูปฐมธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้แทนเข้าประชุม พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,434