เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล เพื่อใช้ในการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางกระเบา เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล โดยมีนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งน้ำดื่มดังกล่าวทางวัดได้ร่วมสนับสนุนเพื่อใช้ในการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่ภิกษุสามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,466