ถวายเกียรติคุณบัตรแด่พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการในสังกัด นมัสการพระครูยติธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี เพื่อถวายเกียรติคุณบัตรแด่ท่าน ที่เมตตานุเคราะห์มอบเครื่องพิมพ์ (printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

ขอกราบขอบพระคุณในเมตตานุเคราะห์ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ


ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,447