อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าพบผอ.พศจ.นฐ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าพบนายประดับ  โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา และข้าราชการในสังกัด เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลและบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,471