พิธีมอบพัดเปรียญธรรมและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานพิธีมอบพัดเปรียญธรรมและรางวัลแก่นักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2565 โดยมีพระพรหมเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาด นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งสิ้น 198 รูป เปิดสอนตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์จนถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 183 รูป สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 1 รูป เปรียญธรรม 8 ประโยค จำนวน 2 รูป, เปรียญธรรม 7 ประโยค จำนวน 7 รูป, เปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 2 รูป, เปรียญธรรม 5 ประโยค จำนวน 3 รูป, เปรียญธรรม 4 ประโยค จำนวน 5 รูป, เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 11 รูป และเปรียญธรรม 1-2 ประโยค จำนวน 9 รูป รวมทั้งสิ้น 40 รูป

ปีการศึกษา 2565 เป็นปีที่ 71 ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเปรียญธรรม 1-9 รวมทั้งสิ้น 152 รูป

โรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2494 ปัจจุบัน ได้จัดการบริหารงานให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยมีพระพรหมเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นผู้อำนวยการ พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด เป็นอาจารย์ใหญ่ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นผู้อุปถัมภ์ พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นเลขานุการ และเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตจังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการอุปถัมภ์โดยตำแหน่ง นอกจากสอนภาษาบาลีอันเป็นวิชาหลักด้านปริยัติแล้ว ยังได้มีการเข้าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา 5 วัน ประจำทุกปี และร่วมกับฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เปิดสอนวิชาฝึกวาทศิลป์ “สังฆวาที” จัดให้ครูสอนและนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอน แสดงพระธรรมเทศนาที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ ในวันธัมมัสสวนะตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา มีพุทธศาสนิกชนร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก พร้อมถ่ายทอดทางสถานีวิทยุจริยธรรมองค์พระปฐมเจดีย์ อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,700