จิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงต้นไม้ทรงปลูก และทำความสะอาดวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และลูกเสือจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำรุงต้นไม้ทรงปลูก และทำความสะอาดวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันรดน้ำ บำรุงดิน ต้นโพศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 และต้นสาละ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 อีกทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีบริเวณขอบทางวัดบางช้างเหนืออีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,701