งาน OTOP Mobile ครั้งที่ 8

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ลานจอดรถหน้าพุทธมณฑล (ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ด้านทิศใต้ ตรงข้ามหมู่บ้านร่วมเกื้อ) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน OTOP Mobile ครั้งที่ 8 โดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จัก และประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดนครปฐม ร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ อาทิ อาหาร ขนม ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรแปรรูป งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เครื่องจักสาน เครื่องประดับ และของใช้ต่างๆ อีกมากมาย

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม มอบหมายนางพิชชาวริน ชนะคุ้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมงานดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 77,701