พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา)

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และได้จัดพิธีมอบคัมภีร์ฯ เพื่อนำไปถวายวัดทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เจ้ารับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ถวายแด่เจ้าคณะคณะอำเภอ เจ้าอาวาสฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเจ้าอาวาสฝ่ายอนัมนิกาย รวมทั้งสิ้น 212 วัด สำหรับนำไปแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตลอดจนทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดทั้งปี 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,771