ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมนักธรรมชั้นโท - เอก ของคณะสงฆ์อำเภอกำแพงแสน ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมนักธรรมชั้นโท - เอก ของคณะสงฆ์อำเภอกำแพงแสน ประจำปี 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 103,321