กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ข้าราชการในสังกัด ข้าราชการทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และล้างทำความสะอาดถนนลานหน้าพระร่วงโจนฤทธิ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐินให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการสานต่อประเพณีทอดกฐิน มิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรม อันเป็นประเพณีของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 103,321