การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองของ สทบ.

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองของ สทบ. ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ หรือเตาเผาศพไร้มลพิษได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


image รูปภาพ
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 250,318