พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ กองอำนวยการและบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเถรานุเถระ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อให้ประชาชนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย และร่วมบำเพ็ญกุศล ตลอดจนให้พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ได้มีโอกาสนำสินค้าของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง นอกจากนี้เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยไว้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และรำลึกถึงวันที่พระสมณทูต มีพระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระ ซึ่งเป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 103,354