สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนางานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนางานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาอาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2566 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,826