โครงการบรรพชา อุปสมบท 99 รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน 15 วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โครงการบรรพชา อุปสมบท 99 รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน 15 วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ผู้ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์สามเณร 120 รูป โดยนายปราณสุวีร์ อ่าวอรามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นางประนอม พูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล ประชาชน สาธุชน ร่วมบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 135,828